Снежана Стоянова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Сертифицирана Енергийна Психология – EFT, BSFF, iTAT , Консултант Позитивна психотерапия, Сертифицирана класическа хипноза и хипнотерапия към БАХХ. Сертификационен тренинг за фасилитатори по Psych-K, Обучение от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане – фасилитатор на индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане. EMDR терапевт към EMDR Europe Association и EMDR Israel . Integral Coaching към „Institute for Integral Training and Coaching Austria ”, Йога на смеха и др. Използвам различни техники, визуализации, връщане назад, изживяване на емоционално заредени спомени лекуване на емоционални травми от миналото. Като психолог и хипнотерапевт провеждам консултации, терапевтични сесии, хипнотерапия, регресия в минали животи. Подхода към всеки клиент е индивидуален в зависимост от степента на проявения проблем и личностните характеристики на клиента.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:

Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Частен кабинет

За контакти:

Телефон: 0887 934 679
Адрес: София, кв. Драгалевци
E-mail за контакти:
snej_st@abv.bg
Сайт:
sneji.alle.bg https://nachalo.alle.bg