Как да направим предметната среда подходяща за нашето дете с аутизъм?

Как да направим предметната среда подходяща за нашето дете с аутизъм?

Играта е основния начин, по който децата общуват и учат. Ако им попречим да играят, все едно сме попречили на възрастния да говори и мисли. Ако контролираме всяка минута от играта им, то все едно да контролираме всяка дума, която възрастния произнася. Ако се опитаме да опишем „хубавата детска игра“ то това описание ще включва в себе си прилагателни от типа на: творческа, изпълнена с въображение, забавна, гъвкава, включваща всички и изпълнена със сътрудничество. И ако си зададем въпроса, какво е необходимо на децата от наша страна, за да играят така, то едно от първите неща, което ще изброим наред с материалите за игра, е безопасното място и подкрепящата среда.

Игровото пространство е подготвена предметно–социална среда, в която детето придобива увереност, развива своето въображение, обогатява емоционалната си експресия, опознава заобикалящия го свят, става по-самостоятелно като изгражда комуникативни умения и се социализира. Средата показва на децата с какво, къде и как могат да се занимават. Тя има значение не само от гледна точка на уюта и дейноста на детето, но оказва влияние върху цялостното формиране на неговата личност. За да развиват децата базовите си умения, да стават все по-самостоятелни и да се чувстват значими, е добре да им се предостави възможността да се обслужват сами – да си мият ръцете, да пият вода, да се хранят, да ходят до тоалетната, да достигат до книги и играчки без помощ или с минимална помощ от страна на възрастните.

Не трябва да забравяме, че всяко дете расте и се развива според собствения си темп, което от своя страна изисква от нас възрастните, индивидуален подход към всяко дете, обучаване на детето в това как да планира дейностите си и да прави избор. Именно на това обръщаме внимание и ние в Карин дом, когато работим с деца със специални потребности и в частност с децата с нарушения от аутистичния спектър. Всички ние знаем, как децата с аутизъм възприемат околния свят и колко важно за тях е правилния подбор на работно място.

Ето и няколко основни неща, с които да се съобразите когато избирате място, в което детето с нарушение от аутистичния спектър да учи, играе и почива:

На първо място пространството трябва да дава ясни физически и визуални граници на вашето дете. Изберете място, което максимално да ограничава звуковите и светлините дразнители. Място да не бъде близо до врата и да не е пред прозорец. Ако това е невъзможно използвайте някакъв параван или шкаф, който да отдели работното пространсто от останалото и сложете непрозразно фолио на прозореца.

Сортирайте по вид и функционалност всички играчки и ги приберете в кутии. Не предлагайте всичко, което имате на детето си наведнъж, вземете една кутия, разгледайте заедно материалите вътре, поиграйте с тях, и чак след като ги приберете, му предложете друга дейност/кутия.

Децата с нарушения от аутистичния спектър мислят повече визуално, разбират по-лесно графичното изображение, от колкото словесните инструкции. Поради тази причина използвайте в ежедневието си много нагледни предмети, сложете символи/снимки и етикети на гардеробчето, на кутията за обувки, на играчките. Използвайте таймер или пясъчен часовник, който да отмерва времето за игра, хранене, разходка, за всяка приятна и неприятна дейност от дневния режим на детето.

Всичко това ще повиши разбирането, ще донесе спокойствие и предвидимост в конкретната ситуация, което е от изключителна важност за подобряването на концентрацията на внимание, съответно и на познавателните умения на вашето дете. На нас възрастните тези съвети може да ни се струват прекалено елементарни или пък трудоемки и безсмислени, но опитайте и вижте какъв ще бъде резултата за Вас и вашето дете. От нашия опит знаем, че дават резултат!

Автор: Стефка Цветанова – клиничен психолог и обучител в Карин дом

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather