Трябва ли да говорим с детето за развода?

Трябва ли да говорим с детето за развода?

Най-важното за благополучието на едно семейство е да се сведат до минимум ситуациите, които водят до травматични преживявания.  Има случаи обаче, при които семейният климат е силно влошен, атмосферата е конфликтна и наситена с негативни преживявания  в продължителен период от време. И ако родителите са опитвали да намерят път един към друг, но не са успели, то значи е дошло време да се противопоставят на процъфтяването на тази болна система.

Би трябвало разводът или раздялата да е решение, което да доведе до по-удовлетворяващо функциониране за членовете на семейството. Това е шанс за децата да видят по-здравословни модели на поведение, в които родителите им са щастливи. И ако разводът е наситен със силно негативен заряд, то причината за това не е той сам по себе си, а начинът, по който се е случил.

Защо е важно да се говори с децата за развода?

Кой е правилният начин да се направи това?

Този разговор обикновено е една от най-трудните и емоционални стъпки в процеса на раздялата. И именно от справянето на родителите с тази стъпка  зависи нивото на доверие, което децата ще изпитват в бъдеще към своите майка и татко. Освен това, този разговор ще отвори пространство напред във времето за следващи дискусии, когато децата отново ще имат нужда да усвоят информацията. Това се налага поради  непрекъснатото надграждане  на когнитивните функции, социалните компетентности и емоционалното съзряване на развиващата се личност. Не се учудвайте, ако детето ви инициира темата отново след време, то вече ще е готово да преработи и осъзнае събитията по нов начин, защото е развило нови годности за това.

Как трябва да се поднесе новината за развода зависи от редица фактори, от които най-важни са възрастта и нивото на психично развитие на детето. Родителите не бива да подценяват и собственото си емоционално състояние  и ако им е трудно и не знаят как да подходят, то е редно  да се обърнат към специалист за консултация и обективни насоки. В този момент специализираната помощ отвън може да бъде изключително полезна с оглед на всеки конкретен случай и ситуация.

Често страховете (осъзнати или не) на родителите, могат да ги доведат до убеждението, че няма нужда да се говори с детето за раздялата  или дори,че е най-добре да се скрие от него и то след време така или иначе ще   разбере от самосебе си. Възможно е някои родители дори да излъжат, че липсващият родител е заминал или има много работа, затова не е вкъщи. До всичко това те прибягват, разбира се, водени от желанието да предпазят детето от травматични преживявания.  Дали това е подходящият начин Практиката в кабинета на психолозите показва че не е. Нещо повече – подобен подход води до несигурност и обърканост в детската душа, както и до нарушаване на връзката с родителите, изградена на доверие.

Може би е добре да се запитаме от какво има нужда детето в този момент. И може би много родители ще си кажат – разбира се,че от това мама и тако да са заедно. Разбира се това е много важно за всяко дете, но най-голямата потребност на зависимият малък човек е от сигурност. Чувство, което може да бъде сериозно разклатено дори и при наличието на двамата родители у дома.

Придържането към реалността и поднасянето ѝ по подходящ за възрастта на детето начин  е най-правилният и здравословен подход в процеса на раздялата или развода. Ако ви е трудно и не знаете какви думи да подберете, знайте, че това е нормално. Вие самите се намирате в труден за вас етап, който може да доведе до различни негативни чувства като гняв, обърканост, безпомощност, отчаяние и др., които да попречат на преценката ви или да ви подтикнат към твърде емоционални постъпки. Затова – не се колебайте и потърсете професионална помощ и подкрепа.

Не е задължително разводът да е провал, той може да е ново начало!

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather