Да се освободим от страховете си

Да се освободим от страховете си

Страхът е естествена реакция на тялото. Той е мощен биологичен отговор на рисковете и опасностите, както действителни, така и въображаеми. Страхът е основен защитен механизъм и средство за оцеляване, което ни помага да избегнем опасностите. Наличието на страх е важно предимство, ако заплахата е действителна, но има изцяло отрицателно въздействие, ако опасността е неоснователна. Най-честите последици от страха са тревожността, която изтощава нервната ни система, и е възможно да ни доведе до депресия, ако продължи твърде дълго. В повечето случаи факторите, които отключват такъв вид реакция, са нереални или преувеличени и със сигурност не са толкова сериозни, колкото си представяме. Когато позволим на отрицателните мисли да ни обземат, отслабваме съпротивителните си сили и влошаваме здравето си. Всъщност тези мисли могат да се превърнат в основна бариера срещу ползотворните и положителни мисли. През 18 век Уилям Шекспир, който притежава изключителна интуитивна сила и чувствителност, използва следните думи при един от героите си: „Страхувам се от своя страх.“ Макар неспособността да се изправим срещу страха да изглежда като психологическа нестабилност, в повечето случаи това не е точно така. Мисля, че става въпрос по-скоро за образователен процес. Когато обучи съзнанието си, човек ще приема страха просто като част от живота, вместо като препятствие към успеха. Основното правило тук е: „Да приемете страха и въпреки това да действате“. Според видни психолози страхът се изпитва на три нива. Страховете от всяко ниво могат да бъдат разделени на две категории: страх от неща, които се случват, и страх от неща, за които трябва да се предприемат действия. Тук ще ви представя списък с някои от страховете в двете категории:

1. Страхове от първо ниво

Неща, които се случват:

– Остаряване

– Физически недъзи

– Пенсиониране

– Самота

– Децата ще напуснат дома

– Природни бедствия

– Икономическа криза

– Промяна

– Смърт

– Нападения и насилие

– Болести и злополуки

– Загуба на любими хора

– Грабеж

– Изнасилване

Неща, които налагат действие:

– Взимане на решения

– Смяна на работата или професията

– Създаване на нови приятелства

– Започване или прекъсване на връзка

– Телефонни разговори

– Промяна в теглото

– Явяване на интервю

– Изнасяне на реч пред публика

– Шофиране

– Сексуални отношения

– Допускане на грешка

Една от най-коварните характеристика на страха е, че той обикновено прониква в много области на живота ни. Ако например ни е страх да завързваме нови приятелства, е логично също така да ни е страх да ходим на гости, да си търсим нова работа, да правим секс и тн.

2. Страхове от второ ниво – Те не са свързани с конкретна ситуация, а се отнасят до характера на лицето. Нека разгледаме някои от тях:

– Страх от отхвърляне

– Страх от провал

– Страх от успеха /среща се доста по-често, отколкото хората предполагат/

– Страх от собствената ни уязвимост

– Страх от измами

– Страх от импотентност

– Страх от неодобрение

– Страх от загуба на репутация

3. Страхове от трето ниво – Според психолозите това ниво има само една категория, която включва всички страхове. А всички страхове се предизвикват от страха, че няма да сме способни да признаем и овладеем страха си. Поради това единственият вид страх от трето ниво може да се опише така: „Не мога да не се страхувам!“ С други думи – не мога да понасям самотата, не мога да приема факта, че остарявам, не мога да контролирам провалите си, не мога да поема отговорността, свързана с успеха и тн.

„В основата на всеки от страховете ви е самият страх.“ Сюзън Джефърс

Да се справите със страховете си, не означава да контролирате външните фактори в определена ситуация. Не можете да влияете върху нагласите и действията на външния спрямо вас свят. Няма да успеете да победите страха, като упражнявате контрол върху думите и действията на другите. Не можете да надмогнете страховете си, като си представяте какво ще се случи по време на интервю, изпит, на новото работно място или какво ще се случи с парите ви. Ако се поддадете на подобни мисли, също ще увеличите тревогите си, защото всичко това е извън вашия контрол. Оставете събитията да се развият по естествен път и ще изпитате огромно облекчение. „Единственото, което можете да направите, за да овладеете страха си, е да се доверите на способността си да се изправите срещу всичко, което се изпречи на пътя ви. Ако убедите себе си, че ще успеете да се справите добре с всяко препятствие, тогава от какво ви остава да се страхувате? Очевидният отговор на този въпрос е: Нищо!“ Сюзън Джефърс
Психолозите Джеймс и Констанс Месина в продължение на повече от три десетилетия изучават взаимодействието на страха и влиянието му върху различни аспекти на живота. Те са разрешили многобройни случаи чрез техниката си, основана на принципите на индуктивната психология. В основни линии те се съсредоточават върху обективизирането на страховете, като например записват чувствата, изписани на лицето всеки ден, за да проверят по-късно кои от тях са постоянни и се повтарят, и какви обстоятелства провокират това. След като установите или запишете най-силните и постоянни страхове в живота си, трябва да се заемете с тяхното класифициране и анализиране по схема, която Месина описва стъпка по стъпка:

1. След като сте съставили списък със страховете си, ги подредете в низходящ ред, като на първо място поставите страха, който ви оказва най-голямо влияние.

2. След като класифицирате страховете според тяхната сила, анализирайте нивото на мотивация да се борите с всеки от тях, като отговорите писмено на следните въпроси:

– Колко истински ми се струват тези страхове?

– Как са се отразявали в миналото и в настоящето на нагласите ми в живота?

– По какъв начин влияят върху представата ми за себе си и самочувствието ми?

– По какъв начин ме правят по-слаб?

– По какъв начин ме потискат?

– Какви емоции възпрепятстват мисловния ми процес?

– Откога имам тези страхове?

– Наистина ли съм убеден, че искам да се избавя от тях?

3. След като анализирате нивото си на мотивация за борба със страховете, трябва да убедите себе си, че е нужно да го направите. На отделен лист хартия отговорете на следните въпроси:

– Как тези страхове ми влияят при всекидневното взимане на решения?

– Как повишават чувството ми за несигурност?

– Как ми пречат да правя промени в живота си?

– Как влияят върху решенията ми да приемам чужда помощ?

– До каква степен страховете ме карат да се вглъбявам в себе си и да страня от другите хора?

– Как са повлияли върху целите ми по отношение на образованието, работата и професионалната реализация?

– Причина ли са да вредя на себе си?

4. След като установите и систематизирате влиянието на страха в живота си, се върнете към първия списък и се подгответе да се изправите срещу всеки от страховете си, един по един, като започнете от най-дълбоко вкоренения в съзнанието ви, който ви вреди най-много.

5. За да пропъдите страховете, използвайте системата, която наричаме „Спрете страха!“

За изпълнението на тези упражнения е нужно да запишете на диск или телефон думата „спри“, през интервали от една, две, три минути и така в продължение на тридесет минути.
Седнете отпуснати. Съсредоточете се върху страха, който искате да преодолеете, и пуснете записа. Натискайте пауза всеки път, когато чуете думата „спри“, и опитайте да се концентрирате върху нея, докато чуете следващата дума „спри“. Ако в някакъв момент се разсеете или не можете да се справите, повторете целия процес от начало. Правете това упражнение всяка вечер в продължение на поне две седмици. След две седмици би трябвало да успеете да пропъдите отрицателната мисъл, щом чуете думата „спри“ /ако не стане така, продължете да изпълнявате упражнението още една седмица/. Сега вече не се нуждаете от това външно помощно средство. Съсредоточете се върху отрицателната мисъл или ситуацията, която предизвиква страх у вас, и я отстранете само като произнесете думата „спри“ силно и настойчиво. Повтаряйте това упражнение всеки ден в продължение на поне две седмици.
След като успеете да отхвърлите отрицателната мисъл на глас, се опитайте да повторите същото на ум или тихичко. Изпълнявайте всеки ден по половин час в продължение на две седмици. Сега следва да започнете да упражнявате мисловен контрол върху конкретния страх, без помощта на звуци. Съсредоточете се върху страха и после го пропъдете, като произнасяте на ум думата „спри“. Би трябвало да успеете да прогоните страха за две седмици чрез положителната мисловна енергия, която предизвиква думата „спри“.

След като забележите резултати от труда си и ако сте успели да победите най-силния си страх, ще ви бъде много по-лесно да се справите и с по-малките такива. Изпълнявайте упражнението за всеки от страховете си, като следвате стъпките и препоръчаната продължителност на всяка от тях. Възможно е след като отхвърлите страховете, един или повече от тях да се опитат да нахлуят отново в съзнанието ви. В такива случаи повторете упражнението за съответния страх възможно най-бързо, за да не застрашавате позитивните мисловни нагласи, които ще внесат положителна промяна в живота ви.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather