Да се решиш… и да започнеш терапия

Да се решиш… и да започнеш терапия

Да се реши човек да започне терапия е може би най-трудната крачка към търсената промяна и преодоляването (оздравяването) на съзнателни, и несъзнателни травми от миналото. Някак все още в нашето общество е приемливо човек да се грижи предимно за тялото и ума си, и не толкова за психиката си. Защото терапевтичната работа е свързана с психиката, преживяванията и емоционалния ни свят. Човек без срам и неудобство посещава всякакъв тип лекари, от уши-нос-гърло до зъболекар, смятайки, че това е в реда на нещата и е достатъчно за да може той да функционира здравословно. Работи за усъвършенстване на тялото си, било чрез фитнес, спорт и други физически практики. Някак естествено и приемливо е да се грижи за тялото си да бъде здраво. Човек работи и в посока усъвършенстване  на своя умствен капацитет – обучения, курсове, четене на книги и др. И това е някак редно и необходимо за прогресиране, и реализиране в обществото. Как обаче се грижи за третия компонент от цялостната си личност – психиката  и емоционалния си свят. Човек е едно цяло от тяло, ум и емоции. Някак все още за голяма част от хората е трудно да приемат за естествено и здравословно, когато човек работи за усъвършенстване на личностните си качества и психика, и инвестира в подобряване на качеството на емоционалния си, и душевен  свят.

Влизайки в терапевтичен процес, човек навлиза в друг свят. Един по един опознава пластове от себе си. Терапията помага на клиента да достига до отговори на въпроси, които си е задавал многократно в своя живот и не е успявал да намери до този момент. Разкрива му тайни на несъзнателни негови психически механизми, които диктуват моделите му на общуване и комуникация с другите, помага му да ги подобри. Терапията е път, който всеки клиент извървява със собствено темпо придружен и подпомогнат от своя терапевт с професионалните му умения. Тук е необходимо да се спомене, че за успешната терапия са нужни 2 базисни условия – силна мотивираност и постоянство на клиента, и максимално възможни доверие и свързаност между клиент и терапевт.

Обикновено терапията преминава през 5 етапа в своето развитие във времето. Всеки етап би могъл да бъде с различна продължителност и интензитет.  Това са така наречените в гещалттерапията: 1.“Клише“, 2.“Фалшив слой“, 3.“Импас“, 4.“Имплозия“, и 5.“Експлозия“.

  1. Първият етап е периода, през който човек говори за познатите си неща. Разкрива малко по малко на терапевта си важни за себе си събития, факти и преживявания. Тук той си позволява да влиза със своето темпо в по-дълбоки емоционални преживявания и споделяния, като всичко все още е от палитрата на познатото му. Тук се случва свързването между терапевта и клиента. Тук се изгражда връзката на доверие между тях.
  2. Вторият етап е свързан с възникването на първи нови и различни от досега познатите възприятия на човека за дадени ситуации, и събития от живота му. Тук за първи път се прокрадват идеите за „ако променя еди-кое си в себе си какво би станало“ или „ако започна да правя нещо по нов начин, как би се отразило“. Появяват се нови гледни точки, които биха били предпоставка за бъдещото преструтуриране и пренареждане на личността, и за промяна на стари „неработещи здравословно“ модели на комуникация.
  3. Третият етап е етапа, през който клиента има лъжливото усещане, като че нищо да не се случва. Тук както и в следващия етап, вероятността клиент да се откаже или прекъсне терапията е най-голяма. В съзнанието се появяват мисли за непълноценност на сесиите. В действителност обаче през този етап се извършва работа предимно на несъзнателно ниво. Случват се процеси дълбоко в нас и като да копаем и копаем, но с усещането, че стоим на едно място, и като нищо съществено да не се случва.
  4. Четвъртият етап е етапа, в който клиента се сблъсква със страховете си продиктувани от предстоящата промяна. Тук вероятността клиента да прекъсне терапията е също голяма. Трудността да се пребори или приеме страховете си е осезаема. Борбата със самия себе си не е лека. Преминавайки през този не лек етап, клиента достига до последния етап от своята терапия.
  5. Петия етап е свързан с осъзнаването, приемането и утвърждаването на промяната. Тук човек е постигнал желаната промяна и интегрира „новите“ части към своя АЗ. Преподрежда вътрешния си свят и вече гледа на света с нов поглед и вътрешни нагласи.

При всеки клиент продължителността и интензитета на отделните етапи са различни. Познанието за това къде от етапите се намира в даден момент, му дава яснота и ресурси за да успее да си позволи да премине, и през 5те етапа на своята терапия, и да достигне до желаната промяна.

Когато човек се е осмелил и е влязъл веднъж в терапевтичен процес, усетил е силата на преживяното по време на терапия, тогава може да оцени стойността, и ползата от нея. Терапията е отговорна работа на човек със себе си и своя вътрешен свят, тя не е приятелско споделяне и обикновен разговор с терапевта. Тя  е преживяване и свързване! Тя е влизане на дълбоко в нашите непознати кътчета от съзнанието и несъзнаваното. Тя е възможност за достигане до ценни осъзнавания, които водят до преструктуриране и пренареждане на самите нас. До приемането на самите себе си и изграждането на нашия АЗ като хармоничен и цялостен. До утвърждаването на човек като завършено цяло от мисли, чувства и тяло.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather