Детето – традициите и семейните празници

Детето – традициите и семейните празници

Децата много обичат да празнуват. Това е така близко до тяхната природа. Празничният ден винаги носи голямо щастие, красота, нежност, подаръци, внимание, срещи с любими хора, отбрани най-вкусни ястия и т.н. С всичко това в този ден се създава една магическа атмосфера и той се превръща в ярко преживяване. Празниците провокират детето към творчество, раждат в душата му светли чувства и благородни пориви, създават умение за качествено и емоционално общуване с другите, духовно обогатяват ума и сърцето му. Те са като оживяла приказка за него. Всеки възрастен човек грижливо пази спомени от детството, в които е очаквал, преживявал и споделял празнични мигове.

Традициите, обичаите и празниците съставляват голяма част от живота на всяко семейство. Те му придават уникалност. Някои са възприето наследство от поколения, но има и такива, които са новосъздадени, свързани с отделните хора, техните взаимоотношения, постижения и паметни дати.

Думата „традиция“ идва от латински език и означава предаване във времето. Семейните традиции са основните пазители на дух, история, вярвания, очаквания и надежди, които хората споделят помежду си. Те укрепват семейните връзки и отношения. Чрез тях може да се възпитава, защото имат голяма сила на въздействие.

Приобщаването на детето от най-ранна възраст към семейните традиции е много важно. В началото неговата роля е на пасивен наблюдател, но постепенно ще става все по-активен участник. По този начин то има възможността да се почувства включено и да вложи своето дейно участие в тези така емоционални, щастливи мигове с хората, които са му най-близки. А един ден то на свой ред ще ги предаде на своите деца. Песните или приказките преди сън, регулярните събиранията около масата на баба и дядо, подготовката и празнуването на Коледа, Нова година, Великден, както и значимите лични празници на всеки в семейството – именни и рождени дни, сватби и кръщенета, взети изпити, спортни постижения, успешно завършване на образование или начало на мечтана кариера са от изключително значение за това отделните хора да се превърнат в задружно и сплотено семейство. Съвсем естествен е стремежът на човек към обич, принадлежност, сигурност, закрила и уют. Именно това е призванието на семейството. Празниците в него са мигове, които създават спомени. Те носят със себе си радост, споделяне и взаимност, нещо много важно за детето, защото то с появата си търси своето място във фамилията, открива своите връзки в нея, разбира нейната история, писана години преди него. Именно радостта и удоволствието, които носят със себе си семейните традиции и празници способстват за създаването на чувство у детето за цялост, стабилност и свързаност на семейството, за неповторимост и искреност на отношенията в него. Способстват за това да се изгради положителна нагласа, увереност на детето в себе си и в бъдещето. Това са базови характеристики и се формират още в най-ранно детство. Ето защо колкото повече топлина и нежност в дома, толкова по-добре. Колкото по- радостно и щастливо е детето, толкова по- щастливо ще бъде то, когато стане възрастен човек. За съжаление днес се забелязват промени, които не са по посока на това хората да стават по-близки, а напротив. Има мнения, че спазването на семейните традиции е нещо отживяло, изчерпал се остатък от миналото, който трябва да се променя и развива съобразно новото време. Напрегнатият ритъм и начин на живот много често не дава възможност дори да се събере семейството около масата и да вечеря заедно. Не са малко днешните деца, които имат „вечно заети“, а след това „вечно уморени“ родители, с които никога не стига времето, за да си поговорят. В семействата, в които има място за традиции, децата ще могат да се радват на повече внимание от страна на възрастните, защото за празника тези два свята се срещат, ще го подготвят и ще преживяват радостта заедно.

Като се пази и продължава традицията, се запазва и връзката между поколенията. Ако мислите, че някоя хубава традиция във вашето семейство е била изгубена с времето, бихте могли да направите свое увлекателно семейно изследване, като започнете да разговаряте с най- възрастните, които да ви разкажат за нея.

Да бъде обогатен живота на семейството с някаква нова традиция винаги е чудесна идея. Без да се налагат строги правила, за да просъществува тя, много важно значение има след като бъде създадена, да се спазва регулярно и в нея да участват всички членове на семейството. Това ще внесе разнообразие и нови емоции, ще окаже благотворно влияние на отношенията. Колкото са повече поводите близки и роднини да се събират, за да прекарат радостни моменти заедно, толкова по-силна ще бъде връзката между тях.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather