Деца с аутизъм и тяхното консултиране

Деца с аутизъм и тяхното консултиране

Консултирането на деца с аутизъм и работата с тях изисква първо изготвяне на една примерна индивидуална програма за работа върху техните затруднения, които се базират на следните моменти:

1.      Психична дейност:

 • да работи върху поставена задача, дейност в продължение на 5 минути;
 • да довършва дейността до край.

2.      Език и реч

 • фина моторика – пускане на монети в касичка, нанизване на гердан от едри фигури, макарони или нарязани сламки;
 • работа върху цветовете, големината и формата на предмети;
 • сглобяване на разрязани фигури или пъзели.

3.      Социални умения или грижа за себе си

 • да сваля лесно за събличане и обличане на дрехите си;
 • до се обслужва по самостоятелно в тоалетната;
 • да може да борави с прибори за храна;
 • да се дава на детето право на избор измежду две неща.

4.      Познавателни умения

 • да съпоставя и да посочва 4 цвята и да назовава цвета на познатия предмет;
 • да казва дали е един предмет е тежък или лек;
 • да рисува човек /глава, тяло и четири крайника/;
 • да поставя предмети зад, до и след.

5.      Поведение

 • да взима участие в игра с друго дете в продължение на 5 минути.

Консултиране на семейства

Първо и най – важно неща в консултирането на родителите е да им се предложи застъпничество и посредничество, за да се ориентират на какви специалисти трябва да се води детето. Като примерно това са невролог, психолог, логопед, специален педагог. Консултиране също така и от гледна точка и на полагащите им се услуги в града, информиране и за съществуващите учреждения за работа с такива деца, като комплекси и дневни центрове.

Препоръки към семействата

1. Поддържайте стабилна, подредена и сигурна среда. Избягвайте промени. Детето трябва да знае точно какво и кога се прави.

2. Когато общувате с детето използвайте ясен език, прости и кратки изречения – сложните и дълги изречения го объркват и не разбира смисълът им.

3. Когато се обръщате към детето започнете с името му.

4. Отправяйте молбите си с мек, но убедителен глас.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather