навик

Как съзнателно да променя живота си?

Как съзнателно да променя живота си?

Невидимият избор Начинът на живот отразява моралните ценности и светогледа на всеки човек, т.е. така нар. „стил на живот“  е изборът  на това как живеем и как изграждаме своя живот. За съжаление всяко човешко съзнание  е ограничено още от самото  си раждане на земята. Всеки…
Как да управляваме навиците си

Как да управляваме навиците си

Още в най-ранно детство под въздействие на семейство и средата  ние формираме определени навици – хранителни, хигиенни и двигателни, а впоследствие създаваме нови такива. Навиците са многообразни и присъстват навсякъде в ежедневието, в емоционалните ни реакции и в мисленето. Често ние…
30 минути, които могат да променят живота ни

30 минути, които могат да променят живота ни

Най-главната причина за неуспехите  е отсъствието на търпение. Тя, както и неудържимото желание от незабавно получаване на резултат, стоят в основата на болшинство от провалите. Реалността обаче е такава, че за успеха трябва време. Големият успех изисква  много време. Ричард…