народопсихология

Психологически портрет на България

Психологически портрет на България

Първото, което ми изниква е многообразие. Всъщност мисля, че тази е най-точната дума, изчерпваща всичко – кратка и ясна, но с огромно съдържание. България носи много и различни образи в себе си. Вероятно всички култури живели по земите ни, всички…