Изцеление на болката от травмата – EMDR терапия

Изцеление на болката от травмата – EMDR терапия

Има ли начин болката от психчната травма да бъде намалена? Да бъдат овладени тревожността и страховете от травмиращите спомени?

През 1987 г. психологът д-р Франсин Шапиро прави случайно наблюдение, че движенията на очите могат да намалят интензивността на смущаващи мисли при определени условия. Тя изследва научно този феномен и през 1989 г. обявява, че това е възможно с помощта на техниката EMDR (Десензитизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите).

Когато човек е шокиран или много разстроен, мозъкът му не може да обработва информацията, както обикновено. Той сякаш замръзва в момента на травмата и споменът за случилото се продължава да го съпътства с все същата интензивност на болка и тревожност ден след ден. Травмиращите спомени имат траен негативен ефект върху човека и могат да променят живота му изоснови. Определени образи, звуци, аромати връщат страха и болката от травмиращото събитие.

Техниката EMDR има пряк ефект върху начина, по който мозъкът обработва информацията. Нормалната обработка на информацията се възобновява, след успешна сесия с EMDR и човекът вече не възприема  негативния образ така емоционално. Все още си спомня какво се е случило, но това ще бъде по-малко разстройващо.

EMDR изглежда подобно на това, което се случва естествено по време на сън – REM (бързо движение на очите), поради което може да се смята за физиологично базирана терапия. Процесът е свързан с биологичните механизми, при които възникват вътрешни асоциации и човекът започва да обработва паметта и тревожните чувства. При успешна терапия с EMDR, значението на болезнените събития се трансформира на емоционално ниво. Например, жертва на изнасилване трансформира усещането за ужас и самоотблъскване, в убеждението „аз съм оцеляла и съм силна.“ . Ефектът от преработката се случва от собствените ускорени интелектуални и емоционални процеси .

В структурата на EMDR терапията са включени елементи от психодинамичната, когнитивно-поведенческата, интерперсоналната и телесно-ориентираната психотерапия.

При какви случаи е полезна EMDR терапията?

Проучванията показват висока степен на ефективност при следните състояния:

 • тревожност
 • депресия
 • спомени за травмиращо преживяване
 • страх да бъдеш сам
 • силни чувства за срам вина
 • недоверие към другите
 • проблемни връзки
 • страхове и фобии
 • детски травми
 • физическо насилие
 • сексуално насилие
 • постравматичен стрес
 • панически атаки
 • ниско самочувствие
 • безсъние

Като естествен резултат от терапевтичния процес с EMDR, мислите, чувствата и поведението на клиентите се променят в положителна посока, което е неоспорим показател за емоционалното здраве и разрешаването на проблемите. Нещо повече, това би могло да се случи дори без да се навлиза в детайли и подробно описание на травматичното събитие.

Каква е продължителността на терапията?

За някои клиенти процесът ще отнеме повече време, ако те имат повече отрицателни преживявания, които да бъдат обработвани. За други, при които преживяванията са единични, ще бъде кратка (две – три сесии). Лечението варира в зависимост от вида на травмата и колко назад  в детството се е случила. Може да се очаква, че ще са необходими най-малко осем сесии за успешно лечение на злоупотреба в детска възраст, тъй като терапията обхваща цялата клинична картина. Целта е не само да се премахнат симптомите, но и да се приведат клиентите до пълно емоционално здраве и удовлетворение във всички сфери на техния живот.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather