Как да подобрим връзката си?

Как да подобрим връзката си?

Ново мобилно приложение, базирано на проективните методи в психологията,  помага да подобрим взаимоотношенията си с любимия.

Проективните тестове са използвани и разработени от психолози. Тези тестове се считат за „проективни“, защото те включват показване на картина или други неясни стимули. Според различни автори в психологията проективните тестове имат различни предимства и недостатъци, в зависимост както от вида на теста и целите, за които се използват. Произходът на проективните тестове е от психоаналитичната психология, която счита, че всеки един човек има както съзнателни, така и несъзнателни нагласи и мотивации, които са отвъд или скрити от съзнателното мислене.

     Има различни проективни тестове, които засягат различни области.

Препоръчваме ви със следващия линк едно много интересно приложение, в което чрез проективна психологическа методика се оценяват междуличностните отношения в двойката, дават се и насоки за евентуални начини за подобрения на взаимоотношенията. Изтегли приложението от ТУК

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather