Как да се държим по време на криза?

Как да се държим по време на криза?

Кризи се случват постоянно. Могат да се случват се на всички държави и на всички хора по света. Те се случват в личния ни живот в нашия професионален и в цялост в социалния ни живот.

По дефиниция кризите носят промяна. Те могат да променят цялата траектория на нашия живот или бъдещето. Ето защо това, как се държим в криза, как се справяме с криза, е толкова важно.

Ето пет стъпки за справяне с криза:

Оценяване. Отделете разумно време, за да прецените точно ситуацията. Борете се с всеки инстинкт за реакция или свръх реакция. Първо направете крачка назад, за да възстановите спокойствието си, за да можете да мислите трезво. След това анализирайте всички факти, получете обективни насоки и развийте ясна картина на ситуацията.

Ангажиране. Ангажирайте всички ключови заинтересовани страни. Доверете се на близките си хора. Включете ключови вътрешни лица, които или имат отношение, знания, опит и които ще помогнат в анализа или планирането, или ще бъдат значително засегнати. Това ще направи вземането на решения и вътрешните комуникации далеч по-ефективни. Освен това онези, които изпитват интерес, няма да се чувстват така, сякаш остават извън кръга.

План. След като разполагате с всички данни и близки заинтересовани хора, разработете най-добрите, типични и най-лошите сценарии и планове въз основа на ключови променливи и предположения. Знаеш ли, че ако План А се случи, значи правим План Б. Планирането Ви позволява да действате бързо, уверено и ефективно, когато дойде време за действие.

Действие. Бъдете активни, не реактивни – очевидно на теория, но трудно на практика. Това е така, защото не винаги е ясна линията между активност и реактивност. Ако следвате горните стъпки обаче, трябва да можете да кажете разликата. Обективната оценка и планиране води до спокойствие и увереност. Ще знаете, кога сте готови да действате. Тогава всичко е въпрос на изпълнение.

Общувайте. Прозрачно и честно. Препоръчително е, да се подхожда по честен и прозрачен начин. Възприятието е всичко и трябва да обмислите, и уважавате близките си, за да знаете, как най-добре да им кажете, какво трябва да знаят, когато трябва да го знаят, какво трябва да направят и как.

В заключение:

При криза нашите инстинкти може да са по-изострени, за да Ви накарат да реагирате по начин, по който дори не сте си мислили, че ще го направите или дори да не направите нищо.

Емоционалното ни състояние се повлиява от различни ситуации в преживяването на кризата.

Това състояние може да бъде както положително с израз на радост, превъзбуда, възторг, така и отрицателно – скръб, неподчинение, незаинтересованост, нежелание за подчинение и бунтуване срещу правилата, състояние на безразличие, апатия.

Тези наши емоции могат да бъдат провокирани от вътрешни и външни състояния, важното е ние да сме в състояние да контролираме своето поведение и то да бъде в полза на нас и нашите близки.

Направете това, което в момента можете, а именно – включете правилните хора в кръга си, планирайте, след това действайте разумно и преценявайте ситуацията.

От това какъв тип човек сте, влияе как управлявате кризата.

Обратното също е вярно: как се държите в криза, определя какъв тип сте човек. И това е, което хората ще помнят най-много за вас.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather