Как да управляваме навиците си

Как да управляваме навиците си

Още в най-ранно детство под въздействие на семейство и средата  ние формираме определени навици – хранителни, хигиенни и двигателни, а впоследствие създаваме нови такива. Навиците са многообразни и присъстват навсякъде в ежедневието, в емоционалните ни реакции и в мисленето. Често ние реагираме по един и същи заучен начин и така формираме модели на поведение.

Навикът прави живота ни подреден, организиран и лесен. Той създава усещане за комфорт, сигурност и удобство и ни помага да вършим нещата по-бързо и с по-малко усилия. Ако формираме здравословни и градивни навици, те ще ни подпомагат в постигането на целите ни и ще се превърнат в механизъм, работещ за нас.

Но какво се случва когато създаваме така наречените вредни навици – като преяждане, пушене, зависимости? Превърнали се в модели на поведения тези навици се  превръщат в бариери, спъващи и ограничаващи развитието ни, а саморазрушителните застрашаващи живота ни.

Навикът е поведение, което редовно се извършва в отговор на даден стимул. Навикът трудно може да се прекъсне, тъй като се извършва автоматично, с малко или никакъв съзнателен контрол. Благодарение на създадените от нас невронни пътеки при усвояване на навично поведение, при поява на определен стимули/дразнител нашият мозък автоматично стартира програма за рутинно поведение.

Невронни пътеки са като магистрала от нервни клетки, които предават съобщения. Пътувайки по магистралата многократно, пътят става все по-познат. Дали ще се събираче с приятели всеки петък в определен ресторант, ежедневно ще  купуваме дадена марка цигари, всяка вечер ще разпускаме пред телевизора с напитка в ръка отново и отново, рутинно и стереотипно така формираме невронни  пътеки. Обнадеждаващо е, че мозъкът винаги се променя и  ние можем да създадем нови навици като изградим нови невронни пътища. Всичко това благодарение на  невропластичността на мозъка.

Ако, например имаме нездравословния навик да преяждаме вечер, а желаем да създадем по-здравословен режим на хранене ще ни отнеме известно време да се отучим от формирания вече навик, чрез създаването на нова невронна пътека и усвояване на ново здравословно поведение и стереотип. Ако сме достатъчно упорите и постоянни, по силата на волята си ще сме в състояние да препрограмираме мозъка си. Можем да премахнем поведение мисъл или зависимости директно от мозъка.

Пушачи и алкохолици, както и много други могат да усвоят нови поведения и нагласи и да трансформират живота си в желаната от тях светлина.

Независимо дали работим в посока коригиране навиците на другите или по отношение на нашите собствени  навиците и стереотипи (или и двете), можем да приложим тези разбирания за постигане на така желания успех.

Ето някои полезни насоки, които ще помогнат за тази трансформация:

  1. Идентифициране на навика, които искаме да променим и формиране на намерение

Не можем да се освободим  от слабост, за която не знаем. Първата стъпка за премахването на лош навик е да го осъзнаем и извадим на светло. След като решим от кой навик искаме да се откажем или трансформираме следва да формираме твърда решимост за промяна. Ако има силна воля и желание за промяна създаването на нови пътища в мозъка ни е въпрос на време и усилия.

  1. Внимателно да преценим какво причинява в живота ни старият навик.

Как тялото ни реагира на навика, какви мисли и чувства поражда у нас и най-вече да си дадем сметка за последствията от него.

  1. Смяна на фокуса

Това е много важно. За да създадем нов навик или да се освободим от стар, е необходимо да  променим фокуса  и да го насочим към по-полезни и здравословни неща, които да заместят и наситят времето отдавано на нездравословни навици и зависимости. Така след време той ще отпадне. Да избягваме рисковите места и обстоятелства, които способстват за поддържането му е добра стратегия. Ако сме пристрастени към сладкишите необходимо ли е да подлагаме излишно волята си на изпитание като ходим на сладкарница или печем курабии? Фокусирането на нашето съзнание върху вкусни и здравословни храни, ще поддържат тялото ми здраво и енергично, а по-добрата форма ще повиши самочувствието ни.

  1. Да използваме въображението си.

Можем да създавате навици не само с нови модели на поведение, но и чрез въображението. Ако нашето  въображение поддържа в съзнанието ни новата промяна отново и отново, както и ползите от нея вие вече работим за формирането й.

  1. Неутрализиране на старият модел на мислене, още с  възникнето му.

Да се борим с нещо, когато вече ни е обсебил би било далеч по-трудно. Едно категорично „не“, когато старата мисъл или импулс идват или  „аз не трябва да си причинявам това“ ще ни придържат в  правилната посока.

  1. Създаване на списък с рисковите ситуации, местата и предпоставките, способстващи за поддържане на изградените навици, от които желаем да се освободим

Важно от гледна точка на бъдещата ни стратегия е да сме наясно относно всички рискове, фактори и предпоставки, способстващи за поддържане на навиците и зависимостите, от които искаме да се откажем. Кога възникват импулсите, при какви обстоятелства, какво е емоционалното ни състояние в такива моменти? Колкото сме по-наясно с поддържащите фактори, толкова по-ефективна ще бъде стратегията ни  за тяхното елиминиране и обезсилване.

  1. Създаване на стратегия какво да правим когато стане трудно преди да стане трудно

Когато имаме предварително изградена ясна стратегия за справяне с импулсите ще ни бъде значително по-лесно да устоим и поддържаме ново поведение. Да търсим спонтанни решения или да се осланяте единствено на решимостта си ще направи нещата далеч по-трудни. Познаването на рисковете, добрата стратегия,  конкретните стъпки за замяна на утвърдените вече навици с нови дейности и занимания, в едно с  нашата решимост и воля ще направят изборът ни успешен. Създаване на нови утвържденията за засилване и поддържане на нашия избор. Това може да бъде „Аз съм свободен или „Аз контролирам“ ще ни държат фокусирани върху новата посока.

  1. Трансформиране на препятствията.

Да проучим какви биха били вторичните ползи от елиминирането на нездравословни навици и поведения. Ключовият фактор за създаване на устойчива вътрешна среда, способстваща поведение на пристрастеност, е наличието на „неизбежен стрес”, угнетяващото чувство, че нищо не зависи от нас и нищо не може да се направи, за да намалим своето безпокойство и неудовлетвореност. Да погледнем на стреса в живота си и как можем да се справим с него по-ефективно и ползотворно. Какви са възможностите и алтернативите. Да използваме собствения си потенциал за изграждане на нови устойчиви навици за избягване и преодоляване на тревожността в ежедневието си е най-добрата стратегия. Така ще използваме собствения си ресурс и ще трансформираме негатива в позитив, ще  намалим не само стреса и напрежението но, ще придобием устойчиви умения за справяне с тях в бъдеще, както и умение за релаксация и  зареждане с позитивна и градивна енергия. Или както се казва „Здрав дух в здраво тяло”

  1. Свързване със своя вътрешен източник на вдъхновение и подкрепа.

Ние притежаваме силата да се справим с това, нека я използваме Множество изследвания на мозъчната дейност на будистки монаси разкриват положителния ефект на медитацията за изграждане на нови  невронни вериги в мозъка. Естеството на живота е в промяната. Ако вършим едно и също всеки ден, няма да постигнем нови резултати. Ако искаме да сме по-здрави пълноценни и щастливи по-добре да планираме и програмираме промяната и да създадем нови перспективи. Възможностите са безкрайни.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather