Как съзнателно да променя живота си?

Как съзнателно да променя живота си?

Невидимият избор

Начинът на живот отразява моралните ценности и светогледа на всеки човек, т.е. така нар. „стил на живот“  е изборът  на това как живеем и как изграждаме своя живот. За съжаление всяко човешко съзнание  е ограничено още от самото  си раждане на земята. Всеки ден, всеки един от нас е изправен пред избор, който създава голяма част от реалността ни, в която се намираме към настоящия момент. Изборът може да бъде осъзнат или неосъзнат. Когато е осъзнат, ние предприемаме действия с определена цел и обратното -когато липсват такива, изборът ни се превръща в неосъзнат. Всичко, което става в битието ни е резултат от някакво действие,  което е направено назад в миналото. Много хора действат несъзнателно и затова мислят, че не са били изправени пред различни възможности.

Определи хора притежават силна воля и когато желаят нещо го постигат, но при други – не се получава и смятат, че са се провалили. За да създадем нещо ново сред установеното досега, е нужно силно да го желаем, но не само това…., най-важно е да умеем да действаме. Всеки има възможност да развие своите качества и умения доколкото желае чрез волята си, която подлежи на тренировка, за да постигне желаното. Импулсът, който ни мотивира да започнем да действаме всъщност е емоцията. Тя е тази, която може да ни стимулира във всяка сфера от живота, за да успеем да постигнем едно по-желано бъдеще.
Например, ако взема решение, че искам да отслабна, ще предприема действие – да бягам всеки ден – правейки го ежедневно, затвърждавам волята си. Първите стъпки са най – трудни, но започнем ли веднъж, става все по – лесно да се продължи.
Необходими са 21 дни, за да се създаде нов навик в ума, а след това е нужно много постоянство, за да се запази и продължи. Така че, всичко е в нашите ръце. От нас зависи дали ще се събуждаме с усмивка и ведро лице или ще сме недоволни и сърдити на всички, но  най-вече на себе си затова какъв живот сме постигнали. Ако изпитваме неудовлетвореност от настоящите обстоятелства в живота, можем да започнем да им влияем като променяме своите мисли, чувства и действия. Всичко, което правим, всичко, което говорим, дори  външният ни вид дава много информация за това какво е „вътрешното“ ни отношение към живота и света.

Всеки ще потвърди, че би желал да направи промяна във визията или характера си, за да се чувства по-добре. За това е необходимо повече да обмисляме нашето поведение и да помислим кои са реалните ценности в живота за нас. Така че нищо не губим, ако започнем с малки стъпки да се придвижваме напред към желаната цел. Търсенето на смисъл и изборът на осъзнатост означава да гледаме извън себе си и да видим, че този свят е много по-голям и по-красив от живота в главите ни. Преди да се направи избор, може да се запитате : „Това добро ли е за мен?“ и „ Какви ще са последствията от това мое действие?“, ако ви удовлетворяват отговорите  на въпросите – действайте!

И нека не забравяме, че промяната е най – естественият процес в живота и всеки ден правим своя избор.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather