Кинопсиходрама

Кинопсиходрама

Кинопсиходрамата е творчески синтез от филмовото изкуство и психодраматични техники, която използва средствата на киното и психодрамата за изследване на вътрешният свят на човека и отношенията между хората. За сега не са ни известни
колеги, които развиват това направление, но се надяваме, че има и ще има.

Кинопсиходрамата е метод за изследване на света и себе си в света с помоща на психодрамата и филмите. Това е нещо като психоизследователски “ТРИ ДЕ ТЕАТЪР”. То е пространство за изследване и себеизследване, в което можеш да се потопиш, доколкото желаеш и колкото пъти искаш. То е като „ да се вкараш и да влезеш във филма”, казано на съвременен жаргон, без да си полудял.

Гледайки кинофилм, ние го ползваме обикновено, за да изследваме външният свят, като се идентифицираме с героите и съпреживяваме определени ситуации, но давайки си сметка, от време на време, за известна дистанция и физическа пасивност.Получава се едно временно състояние на превключване между „тук и сега” и „там и тогава”, и обратно.
В кинопсиходрамата ние използваме филма като проводник към собствените си психични ресурси, към споннтаността си и креативността си, включвайки активно интроспекцията и самоанализата. След гледането на филм или сцени от филм, ние участваме в психодраматическо действие като проиграваме отново избрани сцени от филма, използвайки психодраматични техники. Психодрамата, както е известно е наука за изследване на истината за душевния свят и отношения на хората, посредством театрално-драматични методи.Въплащаваки се в ролите ставаме за малко актьори, играещи като във филма.Влизаме в ролята на дубльори на героите от филма, използвайки психодраматтична игра в роли. Например, на алтер-его на протагониста и останалите герои от сцената.Идентифицираме се по-пълно и изследваме по-дълбоко душевния свят на алтерего-героите.Играейки като дублиращи актьори, разглеждаме и изследваме ситуацията и преживяването на алтер-героя от вътре, като интоспективно изследваме чувствата, преживяванията и мислите на действащите лица, с които се идентифицираме в ситуацията. Чрез участието в ситуацията, играейки в действието, изследваме и ситуацията и нейната постановка, режисура и замисъл в контекста на общия сценарии на целия филм.
Това вече не е просто гледане на филм, а и изследване отвътре на филма.
В това изследване можем да получим за себе си важни прозрения и отговори на сложни въпроси.Да потърсим и намерим нов смисъл не само в кинореалността, но и в собствената си вътрешна реалност.Използвайки психодрамата, която, както знаем, е метод на действието, в което е важно не само интелектуалното прозрение, а и чувственият опит. Опирайки се на тази база, ние можем да проумеем, да доразберем и преосмислим потребностите, интересите, чувствата и действията на героите от филма, което може да се случи, когато непосредствено преживяваме отново сцени от филмовата реалност. Чрез играта в кинопсиходрамата можем да проумеем и определена специфика в играта на актьорите, изпълняващи фактически ролите от оригинала на филма или неговите версии.

Кинопсиходрамата, също като психодрамата приличат на театъра, защото изследват душевният сват, чрез играта в роли на сцена с режисьор и публика. Всеки участник има тук свободата на избор за ролята и степента на участието си. Всеки може да участва колкото пъти си поиска и в каквито роли реши.

Киното и филмите оказват мощно въздействие и ефекти върху зрителите, както знаем. Те са богати с образи, идеи, смисли, които са свързани с вечните и универсални истории, лежащи в основата на човешкия живот.Чрез кинопсиходрамата ние можем да извлечем повече от тях и да дообогатим творчески собственият си психичен живот.
За нас, в киното пулсира сърце и душа, защото то е живо дете, създадено от хората. Следователно ние можем да усетим, съпреживеем и разберем още по-пълно и по-добре неговата душевност, ако се потопим по дълбоко в нея с кинопсиходрамата.

Кинопсиходрамата е за всички, които обичат да гледат филми в кино и в група. Тя е за тези, които харесват филми, които трогват душата и те карат да се замислиш. За тези, които ценят движението и играта, възможността да се променяш и израстваш душевно и духовно без мистика, а с разум. Тя е за тези, които желаят да се окажат в интересна компания и да разберат повече за психодрамата и психологията.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather