Красивите фрази, които вредят

Красивите фрази, които вредят

 Заобиколени сме от красиви фрази, превърнали се в клишета. Такива, които са неприложими в реалността, нямат никакъв успокояващ ефект и играят фалшива роля в заблуждаващи стратегии за справяне с определен проблем. Да, тези думи са красиви, но в действителност са неефективни, неработещи, понякога дори токсични.

Ето някои от тях:

Мисли позитивно!– често употребяваната фраза, чиято ефективност е равно на нула.

              Когато човек е насред конфликт, от който смята, че няма изход (здравословен, финансов, служебен, междуличностен, при раздяла и други) няма как да мисли позитивно. Тогава се задейства механизмът на дисфункционалните мисли, които влияят на поведението и емоциите му (в негативния спектър) . Как в такава ситуация, човек може изведнъж да привключи на сектор „Позитивни мисли” и да демонстрира, че „Животът е прекрасен”. Тогава  е добре да регистрира какво мисли в момента и да направи проверка с реалността. Само така може да види ресурсите си и да намери начин за справяне. Няма как, когато човек, е притиснат от мисли като: „Болен съм”,  „Не мога да се справя”, „Виновен съм” и т.н, да обърне парадигмата и да се впусне в играта „Да превърнем негативното в позитивно”. Това ще доведе до обратния резултат и когато все пак розовите очила паднат, може човек да се окаже в дълбока депресия. Защото, не „Мисли позитивно” , а „Мисли до колко е реална интерпретацията ти за ситуацията” помага и единствено това  може да отведе човек до решение.

Дръж се!- баналната фраза, която дори и съветващият не знае как да  оползотвори.

          Когато човек има дисфункционални мисли, когато има преживяване за тъга, яд, омраза, безсилие, не е нужно „Да се държи”. Вредно е да се подтискат емоциите и да се демонстрира, незнайно пред кого, че можеш стоически да понасяш болка. Вместо „Дръж се”, по- добре е „Поплачи си”, „Потъгувай”, „Сподели” и след това да се види реално как могат да се изградят стратегии за справяне. Фразата „Дръж се” по- скоро носи овехтелята сянка на  модела „Какво ще кажат хората”. В крайна сметка целта на съществуването е, ние да живеем пълноценно, а не според нечии критерии. Когато човек стопира изразяването на  емоциите и чувствата си, тогава бомбата е гарантирана и е въпрос на време как измамното състояние „Държа се” ще се трансформира в „Нищо няма смисъл.”

          Аналогична е ситуацията с  „Бъди силен(силна)!”, фраза, която е по- скоро лъжлива и  отново е част от модела „Заради хората”. Защото излишната демонстрация на сила, не е нищо повече от това- как ще се покажа пред другите и света. Нездравословно е да се подменят автентичните преживявания на гняв, тъга, разочарование, скръб с прекалена сдържаност.

         Да не се забравя, че сълзите не са израз на слабост, уязвимост и не са обект на презрение. И устойчивите хора плачат, и устойчивите хора могат да си позволят да са слаби. Въпросът е не дали си силен, а дали адекватно понасяш собствените си преживявания.

 Не го мисли!– фразата, която отдалечава човек от реалността и актуалния му проблем.

         Когато човек е приклещен от дадено предизвикателство, трудно е да бъде накаран спре да мисли за него. Човешката същност е устроена така, че когато има нова ситуация, се мисли за нея. И е добре да се мисли, толкова, колкото е необходимо. Защото  „Не го мисли” е принуда към  бягство от среща със себе си. А нали това е същността на нашето развитие-  да се конфронтираме с нещата, от които се страхуваме, за да можем да ги преодолеем. Добре е да мислим за тях в една по-реалистична перспектива, правейки оценка на ресурсите и дефиците си. Защото ако „Не мислим”, ние влизаме в капана на избягващото поведение, което не решава, а измества проблема.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather