Стъпки при лечение на Анорексия Нервоза

Стъпки при лечение на Анорексия Нервоза

Ранното откриване, първоначалната оценка, както и професионалното  управление на Анорексия Нервоза играят значителна роля във възстановяването и в предотвратяването едно  хранително разстройство да премине в по-тежко или хронично състояние. В случай че спешна медицинска помощ не се изисква- както при опит за самоубийство, припадък, спиране на сърцето или други медицински усложнения, получаването на подходящо лечение при първа възможност може да помогне в дългосрочен план не само за възстановяването от Анорексия Нервоза, но и за предпазването от бъдещи рецидиви на болеста.

За да се постави диагноза на пациент болен от Анорексия Нервоза е необходимо той да премине през медицински и психологичен преглед.

Медицинското изследване включва физически преглед, включително на тегло, височина, индекс на телесна маса (ИТМ), сърдечно-съдови и периферно съдова функции, кожни симптоми (например: здраве на кожата, растеж на косата) и др.

■ Лабораторни изследвания –пълна кръвна картина, метаболитен профил, ЕКГ, еднокринни и други изследвания.

■ Стоматологичен преглед, ако съществува история на прочистване(повръщане) -като вид компенсаторно поведение при Булимичният Тип Анорексия.

■ Създаване на диагноза, заедно с определяне сериозността на хранителното разстройство и изработването на план за лечение.

Оценка на пациента от Психолог или Психиатър, с опит или обучение в  сферата на хранителните разстройства, трябва да включва следното:

■ Пациентна анамнеза, включваща скрининг въпроси за хранителни навици

■ Медицинско, хранително, психологическо и социално функциониране (ако е възможно, експерт по хранителни разстройства трябва да направи оценка на психичното здраве и състояние на детето или възрастният пациент)

■ Отношение към храненето, упражненията и външният вид

■ Семейна история на хранителни разстройства или други психични разстройства, включително употребата на алкохол, наркотични вещества и други нарушения

■ Семейна история на затлъстяването (ако има такава)

■ Оценка на свързани с храненето чувства и поведения на пациентът при взаимодействия с хора

Хоспитализация трябва да се прави преди началото на медицинска нестабилност, която се проявява с аномалии в жизнените показатели (например, спадане  на пулс под 30 удара в минута или спад в кръвното налягане под 80/40; брадикардия <40 удара в минута, тахикардия> 110 удара в минута, или при физически констатации и лабораторни тестове.

За да се предотвратят потенциално необратими ефекти върху физическото развитие, много деца и юноши се нуждаят от болнична медицинсМедицинско лечение обикновено се прилага при недохранване. Това може да включва вливания през система в носа и директно прикачане на система през стомаха, което се прилага при по-често повтаряща се вливания на тежки случaи на Анорексия. Най-краен и криещ сериозни опасности за пациента тип процедура налагаща се при извънредно кrитични състояния е методът на вливания чрез система през голямата вена на шията. Най-предпочитан по възможност е методът за Орално Прогресивно Хранене, на базата на стриктно изчислена формула за калорийният прием на съответният пациент.
Стационарната терапия понякога е наложителна и се предоставя в психиатричните отделения на болниците след стабилизиране на теглото на болните от Анорексия Нервоза. Подчертано кахектичната картина на състоянието, съпътствана от витална заплаха или акутна опасност от суицидни импулси, изисква и от юридическа гледна точка, стационарно лечение. Теглото само по себе си никога не трябва да се използва като единствен критерий за освобождаване от отговорност за болничната помощ .

             Подпомагането и насочването на пациенти  с Анорексия Нервоза след изписване от болница е от значителна важност, защото това многофакторно заболавяне изисква в зависимост от продължителността на самата болест от 5 до 6 месечна а понякога и дългогодишна терапия, включваща и обучение в превенция от рецидиви.

Осъществяването на позитивни в посока на възстановяването промени би могло да включва няколко по-често използвани фази на лечението от Анорексия Нервоза.

Mотивационна Фаза

Обучение в „Антидиетично Хранене“

Промяна в хранителни навици

Протоколи и Дневници на хранене

Подобряване на възприятие за тяло и самооценка

В зависимост от използваната терапевтична парадигма в психологичното лечение на болни от Анорексия Нервоза, се използват методи за преодоляване на ирационалните страхове и перфекционизма, психо-обучение по изразяване на чувства, осъзнаване на дълбинните причини за проблема в детството, справяне със семйни конфликти, анти-медийно обучение, терапевтична работа върху травма от миналото, обучение върху сексуалността, тренинги за социална компетентност и самоувереност, техники за визуализация и отпускане и др.

Професиоанална помощ за лечението на Анорексия Нервоза е наложителна в повечето случеи и задължително трябва да включва обучение за преодоляване на рецидиви.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather