Музикотерапия – професията на музиката от сърцето

Музикотерапия – професията на музиката от сърцето

Музикотерапията е процес ръководен от квалифициран музикотерапевт, който използвайки елементите на музиката цели да подобри физическото, психическото, социалното и когнитивното състояние на хората. Тя пряко влияе и въздейства върху различни: хронични, неврологични, психиатрични заболявания, терминални болести, психологически травми, нарушения в развитието и др.

Във физически аспект:
-Спомага движението, обхвата на движението, координацията, контрол на мускулите, сила и гъвкавост, бързина, координация око-ръка, груба и  фина моторика
-Подобрява  общото ниво на издръжливост (мускулна сила, мускулен тонус, дъх капацитет и т.н.)
-Подобрява  сензорното функциониране (слухово, визуално, тактилно,  двигателено)
-Намалява  болката (отвлича  вниманието от болката и дискомфорта, управлява  болката, стимулира прозвеждането допамин, норадреналин и серотонин)
-Подобрява функционирането на вегетативната нервна  системата
-Увеличава релаксацията и намаляване  стреса

В когнитивен аспект:
-Подобрява  когнитивните умения (учене, възприятие, памет, поведение, контрола на импулсите)
-Подобрява  комуникацията
-Повишава концентрацията
-Повишава вниманието
-Подобрява предучилищните и училищните умения (смятане, разпознаване на думи и цветове и др.)

В психологически аспект:
-Развива  емоционалната интелигентност
-Намалява  стреса
-Повишава осведомеността за себе си и околната среда
-Засилва волята и мотивацията и подобрява самочувствието
-Подобрява  уменията за вземане на решения ,справяне и решаване на проблеми и конфликти
-Насърчава   приемането, изцелението и прощаването
-Насърчава чувството за сигурност, удовлетвореност,стабилност и контрол над живота

В социален аспект:
-Подобрява зрителния контакт
-Подобрява  вербалната комуникация
-Поддържа и укрепва  междуличностните отношения
-Подобрява социалното поведение
-Подобрява груповата кохезия
-Укрепва  чувството за принадлежност

За успешната работа на музикотерапевта е важно той да бъде част  екип от: лекари, психолози, психотерапевти, социални работници, логопеди, арт терапевти и педагози. Само тогава оздравителния процес обхваща както лечението на физиката така и на психиката и е пълноценен. Музикотерапията както и всички терапии с изкуства, укрепват и силно въздействат върху взаимовръзката   физика – психика и се прилага както на деца така и на възрастни. Всеки един музикален инструмент е подходящ за музикотерапевтично въздействие, но най-използваните инструменти в терапията са ударните инструменти без определена височина на тона-барабани, маракаси,шейкъри, клавеси, дайрета, тарабмуки и много други. Свиренето на тези инструменти не изисква музикална подготовка и умения от хората желаещи да участват в музикотерапевтична сесия. Създаването на музика в една сесия не цели достигането на музикално съвършенство в изпълнението на клиента, а възможността да изрази себе си чрез  щадящия и невербален език  на музиката. Двата основни музикотерапевтични подхода са:активен и рецептивен. При активния музикотерапевтичен подход клиента бива насочен към активна музикална дейност на възпроизвеждане, пеене, импровизиране, създаване на песен и др., а при рецептивния подход слуша и възприема различни музикални произведения подбрани от музикотерапевта по определени критерии. Често в музикотерапевтичната сесия се използват и арт терапевтични техники като рисуване, работа с глина, правене на колажи и др., защото музико и арт терапията се допълват и си взаимодействат много пълноценно и ефективно.

Професията Музикотерапевт е приложима в: многопрофилни болници, рехабилитационни центрове, центрове за зависимости, хосписи, старчески домове, детски градини, училища и частни практики. В България през 2012г. завърши първото поколение дипломирани музикотерапевти  в акредитираната 2-годишна магистърска програма по Музикотерапия в Националната Музикална Академия „Панчо Владигеров” София. В програмата се изучават задълбочено следните дисциплини: психология, психофизиология и психопатология, анатомия и физиология, арт терапия, музикотерапия, възприятие и въздействие на музиката, езикът на музиката, музикална естетика, история на изкуството, семиотика и музикална литература в музикотерапевтичните практики. Предметът музикотерапия се преподава от чуждестранни лектори. Програмата има за цел да изгради, създаде и възпита   професионално-подготвени специалисти за новата за България и много нужна професия – Музикотерапевт.

Дали музикотерапията може да бъде преходно явление? А дали музиката на Моцарт и Бетховен  е преходна?

“Музиката изразява, това, което не може да се изрази с думи и това, което не може остане безмълвно”

Виктор Юго

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather