Тридесетте най-често срещани причини за провал

Тридесетте най-често срещани причини за провал

Нека помислим кои са факторите и причините, които могат да ни доведат до провал. Прегледайте списъка по-долу и вероятно ще откриете причината за всеки един провал или временен неуспех, който може да ви сполети. Списъкът се основава на прецизен анализ на над 20 000 жени и мъже, работещи в различни сфери.

 1. Неблагоприятна наследствена основа /тази причина за неуспех заема челно място в списъка/. Лошото възпитание е пречка, която трудно може да бъде преодоляна и за която, за съжаление, индивидът не носи никаква отговорност.
 2. Липса на добре дефинирана цел или конкретна основна цел, към която човек да се стреми.
 3. Липсата на амбиция човек да постигне нещо над средното ниво.
 4. Недостатъчно образование.
 5. Липса на самодисциплина и такт, които обикновено се проявяват под формата на най-различни ексцесии.
 6. Лошо здравословно състояние, причините за което обикновено могат да бъдат предотвратени.
 7. Неблагоприятна среда по време на детството, когато се формира характерът, което води до лоши физически или психически навици.
 8. Отлагане.
 9. Липса на постоянство и кураж да се поеме отговорност за собствения провал.
 10. Отрицателно настроена личност.
 11. Липса на добре дефинирано сексуално желание.
 12. Неконтролируемо желание за придобиването на нещо в замяна на нищо, което обикновено се проявява под формата на хазартни залагания.
 13. Липсата на способност за вземане на решения.
 14. Един или повече от шестте основни страха.
 15. Лош избор на брачен партньор.
 16. Прекалена предпазливост, която е разрушителна по отношение на инициативността и самочувствието.
 17. Лош избор на бизнес партньори.
 18. Суеверие и предразсъдъци, които най-често се дължат на непознаване на природните закони.
 19. Погрешен избор на професия.
 20. Разпиляване на енергията поради неразбиране на закона за концентрацията, което води до явлението, познато като „специалист по всичко“.
 21. Недостатъчна спестовност.
 22. Липса на ентусиазъм.
 23. Липса на толерантност.
 24. Прекаляване с консумацията на храна, алкохолни напитки и сексуални занимания.
 25. Невъзможност за хармонично сътрудничество с останалите.
 26. Притежаване на власт, която не е  постигната благодарение на усилия от наша собствена страна, както е в случая с богати наследници или хора, които биват назначавани на определени позиции, без да са имали каквато и да било заслуга за това.
 27. Непочтеност.
 28. Егоизъм и суета.
 29. Задоволяване с предположения вместо с разсъждения.
 30. Липса на капитал.

Някои от вас сигурно се чудят, че липсата на капитал заема последно място в списъка. Причината е, че всеки, който покаже високи постижения по отношение на останалите 29 причини за провал, може пък да разполага с напълно достатъчен капитал за каквато и да е цел и пак да се провали.

Списъкът по-горе далеч не включва всички причини за неуспех, но обхваща най-често срещаните. Някои хора могат да възразят, че и „лошият късмет“ трябва да бъде добавен. Онези, които са склонни да приписват всичките си неуспехи на обстоятелствата или на късмета, не трябва да забравят безцеремонното изказване на Наполеон, който е казал: „Обстоятелствата да вървят по дяволите. Аз съм този, който ги създава!“

Освен това повечето обстоятелства и неблагоприятни резултати, от работата на късмета са причинени от собствените ни действия. Не бива да забравяме това!

Вие сте господарят на собствената си съдба. Вие сте капитанът на собствената си душа. Причината е, че разполагате с ум, който самите вие контролирате, а този ум може да бъде стимулиран и накаран да осъществи директен контакт с цялата сила, от която се нуждаете, за да разрешите всеки един проблем, с който може да се сблъскате.

Моля, споделете тази статия ако Ви е харесала!

Facebooktwittergoogle_plusmailby feather