Фани Палуйкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

– Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия
Депресии; Тревожност; Психотравмa; Проблеми в семейството; Трудни решения; Здравословни проблеми; Социална промяна; Деца със специални образователни потребности; Адаптиране на деца в нова среда; Светът на тинейджърите
– Решаване на спорове
Консултиране; Експертно мнение при спор за упражняване на родителски права; Психотерапевтична подкрепа в бракоразводни дела, семейни делби, процеси и спорове; Независими психологични експертизи; Оценка на психологични и социални потребности на деца при раздяла и родителски компетенции.
– Групово консултиране и терапия
Организиране Семейно консултиране-родители и деца; Групи по проекти–обучаващи, подкрепящи и поддържащи; Групова терапия; Семейна терапия; Загуба на близък човек; Раздяла
– Консултиране и терапия на лица преживели насилие
Жени и деца, жертви на домашно насилие; Девиантно поведение при деца и юноши; Криминални прояви