Полина Балканска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психологично консултиране, Трудова и организационна психология

Добрина Балканска

Град: Ямбол

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психология в образованието, Социална психология, Преподаване на психология, Насилие, травма, Проблеми в ученето,Хипнотерапия, Регресивна хипнотерапия.
Специалист по кризисна интервенция съм и предлагам терапия при стрес и кризисни ситуации.
Терапия на фобии, панически разтройства, депресии.
Семейна и индивидуална терапия. Работа с деца при проблеми в общуването и справяне с агресията си, както и с деца със СОП.

Светла Банкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране, краткосрочна терапия; телесна психотерапия, тревожност, депресия, панически атаки, психосоматични заболявания: автоимунни заболявания и хронични болести, както и болков синдром с неизяснен произход; поддържаща психотерапия за раково болни и при други тежки и хронични заболявания; личностни разтройства, други разтройства на вниманието и настроението; фокусирано разрешаване на личностни и всекидневни проблеми;

Деница Банчевска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Индивидуална и фамилна психотерапия
Клинична супервизия

Вероника Баръмова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

Психодрама, Арт терапия , Лайф и Бизнес Коучинг, Когнитивна терапия, Зависимости, Фамилна терапия, Системен подход, Персонален ретийминг, Решаване на конфликти, Управление на времето и стреса, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Психология на медиите, Поведение на животните, Психология на общностите, Психология на личността, Психологично консултиране, Междукултурна психология, Психология на развитието, Психолингвистика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Етика в психологията, Социална психология, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Здравна психология, Психология на туризма и свободното време, История на психологията, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Трудова и организационна психология