Белослава Белева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология

Боряна Белчева

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Социална психология, Трудова и организационна психология

Маруся Берон

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия, Тревожност, Социална фобия, Екзистенциални кризи, Проблеми със самочувствието и себеоценката, Прекалена самокритичност и перфекционизъм,
Травма от изоставяне/отхвърляне, Травми от преживяно насилие, Травма от загуба на близък, Проблеми в професионалната реализация, Проблеми между родители и деца,
Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори), Проблеми със самоконтрола, Агресия и автоагресия, Зависимости, Етикетиране,
и други.

Преслава Биковска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Преслава Биковска е психолог в София. Работи с деца и с възрастни. Провежда индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития (болест, загуба), професионално прегаряне, тревожност и др. Консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи. Има специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца с трудности в развитието.