Магдалена Батева

Град: Петрич

Област на професионална компетентност:

Консултиране по метода на Позитивната психотерапия

Белослава Белева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология

Боряна Белчева

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Социална психология, Трудова и организационна психология

Маруся Берон

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия, Тревожност, Социална фобия, Екзистенциални кризи, Проблеми със самочувствието и себеоценката, Прекалена самокритичност и перфекционизъм,
Травма от изоставяне/отхвърляне, Травми от преживяно насилие, Травма от загуба на близък, Проблеми в професионалната реализация, Проблеми между родители и деца,
Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори), Проблеми със самоконтрола, Агресия и автоагресия, Зависимости, Етикетиране,
и други.