Белослава Белева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология

Боряна Белчева

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Социална психология, Трудова и организационна психология

Маруся Берон

Град: София

Област на професионална компетентност:

Депресия,
Тревожност,
Социална фобия,
Екзистенциални кризи,
Проблеми със самочувствието и себеоценката,
Прекалена самокритичност и перфекционизъм,
Травма от изоставяне/отхвърляне,
Травми от преживяно насилие,
Травма от загуба на близък,
Проблеми в професионалната реализация,
Проблеми между родители и деца,
Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори),
Проблеми със самоконтрола,
Агресия и автоагресия,
Зависимости,
Етикетиране,
и други.

Преслава Биковска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране
Индивидуална и групова работа с деца и тийнейджъри
Психодиагностика на детското развитие
Нарушения на детското развитие
Училищна готовност и проблеми с ученето
Взаимоотношения в семейството и в групата връстници
Поведенчески и емоционални затруднения