Преслава Биковска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Преслава Биковска е психолог в София. Работи с деца и с възрастни. Провежда индивидуални психологични консултации при житейски кризи, травматични събития (болест, загуба), професионално прегаряне, тревожност и др. Консултира семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството и в групата връстници, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи. Има специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца с трудности в развитието.

Катя Богданова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Когнитивна и поведенческа психотерапия

Христина Богданова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Работя като психотерапевт на свободна практика с: тревожни разстройства – паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, генерализирана тревожност, смесено тревожно-депресивно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, остра реакция на стрес, посттравматично стресово разстройство; депресивни състояния; неудовлетвореност, ниска самооценка; себепознание, личностново развитие; трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения; др. Работя също с деца и юноши по проблеми, свързани с развитието им, емоционални и поведенчески трудности, взаимоотношения с връстници и възрастни.

Виктория Богданова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Социална психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Моника Богданова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психоаналитична парадигма, в процес на обучителна психоанализа; Клинична психология; Психологично консултиране; Психология на развитието; Психодиагностика; Проблеми в ученето.