Димитър Божилов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Ергономия, Социална психология, Спортна психология, Трудова и организационна психология

Стефи Божилова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Емоции и мотивация, Насилие, травма, Проблеми в ученето
Като психолог и хипнотерапевт провеждам консултации, терапевтични сесии, хипнотерапия, регресия в минали животи.
Използвам различни техники, визуализации, връщане назад, изживяване на емоционално заредени спомени лекуване на емоционални травми от миналото.
Също така интегрирам над 10 годишната си практика в Йога и използвам дълбока йогийска релаксация (Йога Нидра) и дихателни техники за задълбочаване на преживяването.
Провеждам и консултации на принципа Life Coaching, ориентирани към взимане на решения, постигане на резултати в професионалната сфера, личния живот, интимните взаимоотношения, подобряване на самочувствието и начина, по който човек се възприема.
Щастлива съм да споделя, че след работа с мен, клиентите ми отчитат положителни и трайни резултати, тръгват си по-осъзнати, по-заредени и с ясна представа в коя област на живота си имат нужда да положат усилия за личностна промяна.

Елка Божкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

психоанализа, психодрама, ФРКТ, Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Етика в психологията, Статистическа и математическа психология, Преподаване на психология, Здравна психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Ирина Бойкинова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Деца в норма и деца с нарушения в развитието и семействата им.

Десислава Бонева

Град: Перник

Област на професионална компетентност:

Клинична лаборатория, Цитология, Психология