Андрей Филипов

Град: Лом

Област на професионална компетентност:

Психотерапевтична практика в сферата на тревожните разтройства /панически атаки, генерализирана тревожност, хипохондрии, /; фобийни тревожни състояния /агорафобии, социална фобия/; ОКР /обсесивно компулсивно разстройство/; леки до умерени депресивни състояния; фамилна терапия – индивидуално и партньорски двойки; психологично консултиране; детско-юношески кризи;

Аделина Филипова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране и Когнитивно-поведенческа психотерапия при юноши, възрастни и двойки
Психологично консултиране при клиенти с различна сексуална ориентация и полова идентичност и техните близки

Поли Фистолера

Град: София

Област на професионална компетентност:

Социална и емоционална интелигентност, Хипнотерапия, Организационна психлогия, Клинична психология

Цветелина Хаджиева

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Възрастова и педагогическа психология

Камелия Хаджийска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Психология на малката група, Преподаване на психология