Боряна Хлебарова

Град: София

Област на професионална компетентност:

По време на съвместната ни работа ще Ви покажа как да преобразувате ненужното поведение, мисли и емоции,като се опитвате да ги разберете добре. Да намерите ресурси и решения за себе си.Да намерите цел и мотивация и да поемете по пътя на самопознанието.

Григор Христов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Стареене и жизнен път, Психология на личността, Психологично консултиране, Политическа психология, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Спортна психология, Здравна психология, Индивидуални различия, Насилие, травма

Димитър Христов

Град: Сливен

Област на професионална компетентност:

консултации на деца и семейства, консултации при зависимости, консултации на деца със СОП и възрастни с увреждания, консултации при емоционални и поведенчески разстройства,

Валентина Христова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Консултативна психология, хипноза и хипнотерапия, личностно развитие

Валентина Христова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

Псхитерапия, консултиране, супервизия