Надежда Упинова

Град: Хисаря

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране

Мария Урилска

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

•Общи проблеми и неразположения, свързани с отрицателни емоции като страх, срам, вина и др.
•Дистрес и burn-out синдром
•Семейни проблеми
•Зависимости (алкохолна, наркотична, хазартна, компютърна, сексуална зависимост)
•Хранителни разстройства (анорексия нервоза и булимия нервоза)
•Обсесивно-компулсивно разстройство
•Тревожни разстройства (паническо разстройство, прости фобии, социална тревожност и др.)
•Депресивни състояния

Красен Фердинандов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психологично консултиране, Междукултурна психология, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Преподаване на психология, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Роза Филева-Хаджова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране
Индивидуална и групова работа
Работа с двойки
Позитивна психотерапия
Автогенен тренинг

Андрей Филипов

Град: Лом

Област на професионална компетентност:

Психотерапевтична практика в сферата на тревожните разтройства /панически атаки, генерализирана тревожност, хипохондрии, /; фобийни тревожни състояния /агорафобии, социална фобия/; ОКР /обсесивно компулсивно разстройство/; леки до умерени депресивни състояния; фамилна терапия – индивидуално и партньорски двойки; психологично консултиране; детско-юношески кризи;