Йордана Христозова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психотерапевтично консултиране, Психодинамична перспектива, Лаканианска психоанализа, Психодрама – Морено, Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Малцинства, миграция и бежанци, Психология на личността, Психологично консултиране, Междукултурна психология, Психология на развитието, Психолингвистика, Психология в образованието, Психология на околната среда, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Етика в психологията, Социална психология, Спортна психология, Съдебна психология, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Психология на туризма и свободното време, История на психологията, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Стела Цанева

Град: Казанлък

Област на професионална компетентност:

Провеждане на индивидуално и групово психологическо консултиране на деца с емоционални и поведенчески проблеми и техните семейства, както и психологическо консултиране на деца от институции и „Приемна грижа“.

Люба Цанова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

тревожност, депресия, личностни разстройства, групова терапия, групи за личностно развитие

Светослава Цветкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Пол и разнообразие, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Веселина Цветкова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Здравна психология, Превантивна психология