Веселина Цветкова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Здравна психология, Превантивна психология

Силвия Цветкова

Град: Плевен

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Етика в психологията, Преподаване на психология, Проблеми в ученето (дислексия, дисграфия), Консултиране и терапевтични практики с инструменти на Транзакционния анализ, Психологично консултиране – за деца и родители; при лични и професионални кризи; при постинсултни състояния. Онкопсихология.

Емилина Ценова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране на възрастни, юноши и деца.

Анелия Цолова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Педагогика

Даниела Цонева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Социална психология, Проблеми в ученето, Юридическа психология