Камелия Хаджийска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Психология на малката група, Преподаване на психология

Христо Хаджимаринов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психология на малката група, Превантивна психология, Проблеми в ученето, психология на развитието

Иванка Харакчиева

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Училищен психолог, работа с деца със СОП, семейни консултации, психодиагностика.

Пенка Хараланова

Град: Търговище

Област на професионална компетентност:

– Психологично консултиране при емоционални проблеми и житейски трудности
– Психотерапия при кризисни и травматични ситуации, Страхове, Фобии, Депресии, Неврози
– Психотерапия при Тревожни състояния: Панически атаки, Генерализирана тревожност, Хипохондрия, Натрапливости, Социална тревожност и др.
– Управление на стреса и професионално прегаряне (бърнаут синдром), психосоматика
– Психологични изследвания, тренинги и обучения
– Личностно развитие и реализация

Красимира Харлова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психотерапия, Психодрама, Фамилна терапия, Детска психотерапия.