Радка Цонкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Проблеми в ученето

Велислава Чавдарова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

Психология на общностите, Психология на личността, Междукултурна психология, Психодиагностика, Психология в образованието, Психология на малката група, Социална психология, Преподаване на психология, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология

Бояна Чакърова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Психология на личността, Психологично консултиране, Икономическа психология, Емоции и мотивация, Социална психология, Трудова и организационна психология

Стефка Чамова

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психотерапия, Преподаване на психология, Здравна психология

Даниела Червенакова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Индивидуална/групова психотерапия.
Хранителни разстройства.
Зависимости от ПАВ.
Хранителни разстройства.
Депресивни състояния.
Тревожни разстройства.
Ниска самооценка.
Фамилни констелации.
Психодиагностика.
Трудова и организационна психология.