Райна Хинчев

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Поведение на животните, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Превантивна психология

Боряна Хлебарова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Тревожност,кризи във взаимоотношенията, депресивни състояния, емоционален стрес, ниска самооценка и д-р.

Василия Христева

Град: Пазарджик

Област на професионална компетентност:

работа с деца и възрастни, Психотерапия и коучинг, терапия в сферата на тревожните разстройства /тревожно разстройство с панически атаки, генерализирана тревожност; фобийни тревожни състояния /агорафобии, социална фобия/; леки до умерени депресивни състояния; фамилна терапия – индивидуално и партньорски двойки; психологично консултиране; детско-юношески кризи.

Григор Христов

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Стареене и жизнен път, Психология на личността, Психологично консултиране, Политическа психология, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Спортна психология, Здравна психология, Индивидуални различия, Насилие, травма

Димитър Христов

Град: Сливен

Област на професионална компетентност:

консултации на деца и семейства, консултации при зависимости, консултации на деца със СОП и възрастни с увреждания, консултации при емоционални и поведенчески разстройства,