Наталия Червенкова

Град: Враца

Област на професионална компетентност:

Кризисна интервенция при деца и юноши. Психологическа подкрепа при преживени негативни житейски събития, жертви на насилие, травма от загуба, проблеми в общуването.

Росица Чернева

Град: Габрово

Област на професионална компетентност:

позитивна психотерапия, Невропсихология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Сексуално поведение и сексуално насилие, Преподаване на психология
Дългогодишен опит в работата с деца и възрастни с множествено увреждания / ментални и физически/.
Множество участия в семинари и обучения свързани с темите за развитието на децата и проблемите им.

Ваня Чечева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране на юноши и възрастни;
Индивидуално консултиране и работа в групи;
Когнитивна психология;
Социална психология (кризи в общуването; проблеми в онлайн общуването;)
Работа със самооценка, мотивация;
Работа с жертви на домашно насилие;
Проблеми при раздяла;
Междуполови взаимоотношения;
Арт терапия;
Провеждане на тренинги и семинари за личностно развитие.

Детелина Чобанова

Град: София

Област на професионална компетентност:

образование, религия, спорт,

Алексей Шадрин

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Невропсихология, Психология на личността, Психологично консултиране, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Спортна психология, Преподаване на психология, Здравна психология