Деяна Бонева

Град: Хасково

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Междукултурна психология, Психология на развитието, Психодиагностика, Психотерапия, Психология на малката група, Етика в психологията, Социална психология, Пол и разнообразие, Насилие, травма, Превантивна психология

Лора Бончева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Малцинства, миграция и бежанци, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Проблеми в ученето
Сформирам група за личностно развитие и собствен опит за хора, желаещи да опознаят себе си по-добре и/или да преодолеят травмиращи събития от житейския си път.
Имам опит предимно в работа с групи, с деца и със семейства, но при желание на клиента, работя и индивидуално.

Доника Боримечкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Възрастова психология, психоанализа

Светлана Борисова

Град: София

Област на професионална компетентност:

психологически изследвания за водачи на МПС

Надежда Борисова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Обща психология. Взаимоотношения, себепознание.