Валентина Христова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Консултативна психология, хипноза и хипнотерапия, личностно развитие

Валентина Христова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

Псхитерапия, консултиране, супервизия

Гергана Христова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Гещалт психотерапия, позитивна психология

Венета Христова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране; Психотерапия; Арт – терапия с деца и възрастни /в група и индивидуално/; Терапевтична работа в група с деца за развиване на емоционална и социална компетентност; Терапевтична работа в група с родители.

Елена Христова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Психология на личността, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Социална психология, Трудова и организационна психология