Даниела Христова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Работя с деца, юноши, лица и семейства

Василена Христова

Град: Плевен

Област на професионална компетентност:

Търговия, Търговки преговори, Продажби и Комуникации

Анна Христова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране

Нели Христова

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Социална психология, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Йордана Христозова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психотерапевтично консултиране, Психодинамична перспектива, Лаканианска психоанализа, Психодрама – Морено, Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Малцинства, миграция и бежанци, Психология на личността, Психологично консултиране, Междукултурна психология, Психология на развитието, Психолингвистика, Психология в образованието, Психология на околната среда, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Етика в психологията, Социална психология, Спортна психология, Съдебна психология, Пол и разнообразие, Преподаване на психология, Психология на туризма и свободното време, История на психологията, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето