Стела Цанева

Град: Казанлък

Област на професионална компетентност:

Провеждане на индивидуално и групово психологическо консултиране на деца с емоционални и поведенчески проблеми и техните семейства, както и психологическо консултиране на деца от институции и „Приемна грижа“.

Люба Цанова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

тревожност, депресия, личностни разстройства, групова терапия, групи за личностно развитие

Светослава Цветкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Пол и разнообразие, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Веселина Цветкова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Здравна психология, Превантивна психология

Силвия Цветкова

Град: Плевен

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Етика в психологията, Преподаване на психология, Проблеми в ученето (дислексия, дисграфия), Консултиране и терапевтични практики с инструменти на Транзакционния анализ, Психологично консултиране – за деца и родители; при лични и професионални кризи; при постинсултни състояния. Онкопсихология.