Емилина Ценова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране на възрастни, юноши и деца.

Анелия Цолова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Педагогика

Даниела Цонева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Социална психология, Проблеми в ученето, Юридическа психология

Радка Цонкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Проблеми в ученето

Велислава Чавдарова

Град: Велико Търново

Област на професионална компетентност:

Психология на общностите, Психология на личността, Междукултурна психология, Психодиагностика, Психология в образованието, Психология на малката група, Социална психология, Преподаване на психология, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология