Бояна Чакърова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Психология на личността, Психологично консултиране, Икономическа психология, Емоции и мотивация, Социална психология, Трудова и организационна психология

Стефка Чамова

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психотерапия, Преподаване на психология, Здравна психология

Даниела Червенакова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Индивидуална/групова психотерапия.
Хранителни разстройства.
Зависимости от ПАВ.
Хранителни разстройства.
Депресивни състояния.
Тревожни разстройства.
Ниска самооценка.
Фамилни констелации.
Психодиагностика.
Трудова и организационна психология.

Наталия Червенкова

Град: Враца

Област на професионална компетентност:

Кризисна интервенция при деца и юноши. Психологическа подкрепа при преживени негативни житейски събития, жертви на насилие, травма от загуба, проблеми в общуването.

Росица Чернева

Град: Габрово

Област на професионална компетентност:

позитивна психотерапия, Невропсихология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Сексуално поведение и сексуално насилие, Преподаване на психология
Дългогодишен опит в работата с деца и възрастни с множествено увреждания / ментални и физически/.
Множество участия в семинари и обучения свързани с темите за развитието на децата и проблемите им.