Антонета Шишкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето

Николина Шишкова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Психология на общностите, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология в образованието, Психология на малката група, Социална психология, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Тодор Шопов

Град: София

Област на професионална компетентност:

психология, клинична психология, психични нарушения, психотерапия

Люба Шулева-Комитова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране и психотерапия на възрастни и деца.
Фамилно консултиране – проблеми в партньорството.
Кризи в семейното съжителстване, проблемното дете.
Тревожни състояния.
Самооценката.

Елизабета Шуманова

Град: Перник

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психология на развитието, Проблеми в ученето