Люба Шулева-Комитова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Психологическо консултиране и психотерапия на възрастни и деца.
Фамилно консултиране – проблеми в партньорството.
Кризи в семейното съжителстване, проблемното дете.
Тревожни състояния.
Самооценката.

Елизабета Шуманова

Град: Перник

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психология на развитието, Проблеми в ученето

Росица Янева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Краткосрочна терапия при емоционални разстройства, междуличностни връзки и отношения. Консултиране на деца, подрастващи и техните семейства при емоционални и поведенчески проблеми. Консултиране при проблеми в партньорските отношения.
Насилие и посттравматично разстройство.
Когнитивно-поведенческа психотерапия при депресия и тревожност.
Групов тренинг.
Съдебна експертиза.
Възрастови кризи. Интегриране на опита и преживяванията и превръщането им в спокойна и мъдра сила.

Янко Янков

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Работа с деца и семейства със затруднения,
Включващо образование, Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Невропсихология, Психология на личността, Психология на развитието, Психология в образованието, Психотерапия, Психология на малката група, Социална психология, Проблеми в ученето

Бойко Янчев

Град: Други населени места

Област на професионална компетентност:

Съдебно-психологически експертизи, Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Сексуално поведение и сексуално насилие