Янко Янков

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Работа с деца и семейства със затруднения,
Включващо образование, Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Невропсихология, Психология на личността, Психология на развитието, Психология в образованието, Психотерапия, Психология на малката група, Социална психология, Проблеми в ученето

Бойко Янчев

Град: Други населени места

Област на професионална компетентност:

Съдебно-психологически експертизи, Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Сексуално поведение и сексуално насилие

Ирина Янчева-Карагяур

Град: София

Област на професионална компетентност:

Себепознание;
Трудности в общуване, ниска самооценка;
Социална реализация;
Обострена самокритика и чувство за вина, търсене на вътрешна опора;
Самотност;
Тревожност, конфликтност;
Възрастови, личностови кризи;
Детско-родителски отношения;
Въпроси на взаимоотношенията (партньорски и други);
Трудности при вземане на решения;
Емоции и мотивация;
Търсене на смисъл;
Психосоматика;
Хранителни разстройства; други теми…