Ангел Ангелов

Град: Добрич

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Работа със зависимости.
Когато човек има проблем, за него е важно да разбере причините и факторите, лежащи в основата на този проблем. Само така човек може да реши (или да отстрани) проблема си. Неразбирайки нещата, хората приемат, че те нямат значение и по този начин причините и факторите, предизвикали проблема, остават неразбрани, а там – и самия проблем остава да „стои“. Целта на психологичното консултиране е да помогне на хората да разбират.

Димитрина Ангелова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Ранно детство
Училищна психология

Магдалена Ангелова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация.
Магдалена Ангелова е клиничен психолог. Завършва бакалаварската си степен по психология в Софийски университет” Св. Климент Охридски” и магистратура по клинична психология в Нов български университет гр.София. Член е на групата за развитие на психоаналитичната практика в България. Магдалена Ангелова е международно сертифициран НЛП Практик, член на Световното НЛП Общество (Тhe Society of NLP). Основател на Център „Емпатия“ за психологично консултиране и обучение. Съвместно партньорство с АПОЗ– Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и Национално сдружние за профилактика на рака на шийката на матката „ЕЙЧ ПИ ВИ ГАРД“ в работата за превенция и психично подпомагане на онкологичните пациенти.
Център „Емпатия” бе награден от АПОЗ за реализиране на програми в психичното подпомагане и справяне на пациенти преминали през онкологично заболяване.
Над шест години работи в областта на психологичното консултиране-идивидуални и фамилни консултации. Работи с депресивни състояния, конфликтност в двойката, трудности при възпитанието на децата, преодоляване на личностни психични блокажи, тревожни и натрапливи състояния. Организира и води семинари в областта на личностното израстване и себепознание, справяне със стреса, психология на бременността, психични причини за безплодието, родителството и здравословната връзка с децата , психичните фази на развитие при децата- техните таланти и кризи.

Дора Ангелова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Социална психология, Съдебна психология, Проблеми в ученето, Юридическа психология

Полина Ангелова

Град: София

Област на професионална компетентност:

личностово развитие, семейни консултации, работа със малцинства