Евгения Ангелова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Детска психология; Психологично консултиране; Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето, Трудна адаптация в Детската градина
Работата ми е насочена към:
– Консултиране на родители по въпроси свързани с детското развитие;
– Индивидуална работа с деца в няколко сфери от детското развитие – емоционална, поведенческа и познавателна;
– При проблеми, свързани с паметта, логическото и абстрактно мислене, концентрацията на вниманието, въображението, възприятията, емоционална нестабилност, поведенчески проблеми, проблеми в общуването на детето с връстниците му, хиперактивност, трудна адаптация в детската градина.
–Група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър.

Полина Ангелова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Малцинства, миграция и бежанци, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Социална психология, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология
Полина Ангелова е семеен консултант. Завършва бакалавърската си степен по Психология в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ и магистратура по Семейно консултиране отново в НБУ.

Нели Ангушева

Град: Гоце Делчев

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Социална психология, Съдебна психология, Проблеми в ученето, Юридическа психология

Елена Андонова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Област на професионалната компетентност :
1) Деца със специални образователни потребности.
2) Деца с поведенчески проблеми.
3) Посттравматичен стрес.

Марияна Андонова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Личностно развитие, психологични консултация и терапия:
Целите, които съм си поставила са да насърчавам клиентите си да опознаят по-добре себе си и вътрешните си ресурси, за да разкрият напълно личностния си потенциал. Убедила съм се, че човек е щастлив, когато е себе си, а не този, който обществото или някой друг иска да бъде.Онези, които са попаднали в затруднение могат да разчитат на професионална помощ и подкрепа, на състрадателност и конфиденциалност, за да се изправят и да вървят отново по пътя си. А защо не и да открият нов път.