Петя Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Индивидуални и семейни консултации,
консултации за тийнейджъри

Анна Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Детска и училищна психология

Мария Андреева

Град: Монтана

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Весела Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Насилие, травма, Трудова и организационна психология

Райна Андрова

Град: Пазарджик

Област на професионална компетентност:

Системно консултуране
Хипнотерапия