Петя Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Индивидуални и семейни консултации,
консултации за тийнейджъри

Мария Андреева

Град: Монтана

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Весела Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Насилие, травма, Трудова и организационна психология

Райна Андрова

Град: Пазарджик

Област на професионална компетентност:

Системно консултуране
Хипнотерапия

Здравка Анина

Град: Дупница

Област на професионална компетентност:

Дипломиран бакалавър и магистър по Психология.
– Професионалните ми интереси са в областта на клиничната и консултативна психология, психология на личността, насилие и травма.
– Предоставям консултации за хора с емоционални и поведенчeски проблеми, преживяно насилие, тежка загуба или депресия.
– Работя под индивидуална супервизия – двама супервизора.
Последните три години активно работя с деца и младежи.