Здравка Анина

Град: Дупница

Област на професионална компетентност:

Дипломиран бакалавър и магистър по Психология.
– Професионалните ми интереси са в областта на клиничната и консултативна психология, психология на личността, насилие и травма.
– Предоставям консултации за хора с емоционални и поведенчeски проблеми, преживяно насилие, тежка загуба или депресия.
– Работя под индивидуална супервизия – двама супервизора.
Последните три години активно работя с деца и младежи.

Красимира Антонова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психолингвистика, Психология в образованието, Психология на малката група, Проблеми в ученето, Предбрачно консултиране. Училище за родители.
Фамилни консултации: консултиране на индивиди, брачни двойки и семейства по повод на възникнали кризи и затруднения в семейните отношения, и в изпълнението на семейните роли.
Отношения в двойката: ревност, изневяра, трудности в общуването, липса на доверие, проблеми с роднините на партньора и др.
Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка.

Иванина Анчева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психология на общностите, Психологично консултиране, Сексуално поведение и сексуално насилие, Пол и разнообразие

Ина Апостолова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Хранителни нарушения – анорексия, булимия, компулсивно преяждане
Зависимости – алкохолна, хазартна
Депресия и депресивни състояния
Проблеми в семейството и двойката
Взаимоотношения с противополжния пол
Емоционални трудности

Ина Аракчийска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психодиагностика