Веселин Арсов

Град: Перник

Област на професионална компетентност:

Семейни взаимоотношения
Личностно и духовно израстване
Зависимости

Нери Асенова

Град: Плевен

Област на професионална компетентност:

Психология в образованието, Психология на малката група, Проблеми в ученето

Адрияна Аспарухова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето

Динко Атанасов

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Психологично консултиране, Психология в образованието, Насилие, травма

Андреа Атанасова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психологично консултиране, Психодиагностика, Насилие, травма