Десислава Атанасова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психология на личността, Психология на развитието

Офелия Атанасова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Занимава се с психологическа помощ – консултиране и оценка на различни
психологични затруднения в личния и професионален живот, лошо настроение, неудовлетвореност, разрешаване на конкретен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие.
Извършва психологическо консултиране на хора с психични разстройства от типа на шизофрениите, разстройства на настроението с маниен и депресивен епизод или само депресивни разстройства.

Марияна Атанасова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Спортна психология, Психология на туризма и свободното време, Насилие, травма.

Иванка Атанасова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Когнитивно-поведенческо конултиране при:
– Депресивни състояния;
– Тревожни разстройства, паник атаки, фобии, посттравматичен стрес, хипохондрия, професионално прегаряне (бърнаут);
– Личностни разстройства;
– Зависимости;
– Хранителни разстройства;
– Психосоматични състояния;
– Семейно консултиране и консултиране на двойки;
– Консултиране на деца и юноши;
– Затруднения в общуване, себереализация и адаптация.

Гергана Атанасова

Град: Ямбол

Област на професионална компетентност:

Психотерапия, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Пол и разнообразие, Индивидуални различия, Проблеми в ученето