Радина Байнашева

Град: Сливен

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Социална психология, Проблеми в ученето

Мариета Байчева

Град: Монтана

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Поведение на животните, Малцинства, миграция и бежанци, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Насилие, травма, Проблеми в ученето

Пламен Бакалов

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

краткосрочно ориентирано към решения консултиране, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психология в образованието, Психология на малката група, Социална психология, Преподаване на психология, Трудова и организационна психология

Йоанна Балева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Консултативна психология, детско-юношеска психология

Полина Балканска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психологично консултиране, Трудова и организационна психология