Ина Аракчийска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психодиагностика

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултативен психолог
Други специалности и специализации:
Детско-юношеско и семейно консултиране
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
Консултативен психолог в Студио за психологическа помощ и подкрепа "Алтернативи"

За контакти:

Телефон: 088 - 632 - 9274
Адрес: София 1415, ул. "Голи връх" 4, Драгалевци
E-mail за контакти:
ina_arakchiyska@alternativi-bg.com
Сайт:
www.alternativi-bg.com/bg/