Камелия Хаджийска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Психология на малката група, Преподаване на психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Психотерапевтично обучение: Камелия Хаджийска е Психодрама-директор (психодрама-терапевт, получено към Обучителна програма по психодрама и групова психотерапия към фондация ““Психотерапия 2000″
Стаж по специалността: 20 години
Месторабота и длъжност:
психолог, психотерапевт в частен кабинет
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-0625

За контакти:

Телефон: 0898 710 030
Адрес: София 1137, кв. Панчарево, ул. Беликата 8
E-mail за контакти:
ka_hadjiiska@yahoo.com
Сайт:
www.espirited.com
www.ultimatecure.net