Орлин Баев

Град: София

Област на професионална компетентност:

Неорайхианска анализа, когнитивно поведенческа терапия, фокус в решения, НЛП, Хипноза и хипнотерапия, Позитивна психотерапия, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психологично консултиране

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Психотерапевтично обучение: Групов член на БАП чрез "Българско неорайхианско дружество"
Други специалности и специализации:
Психологично консултиране. Фокусът на работата ми е основно в тревожните разстройства: паническо р-во, генерализирано тревожно р-во, обсесивно компулсивно р-во, хипохондрия, тревожна депресия, социална тревожност. Силно ме интересуват методите за анализ и цялостна промяна на характера при личностови разстройства и лични проблеми. Работя интегрално и еклектично, като ползвам като здрава опора на практиката си когнитивно-поведенческата парадигма, а върху този стабилен фундамент надграждам с теорията и практиката на психотелесната (неорайхианска) анализа, НЛП и хипнотерапията, фокусираната в решения терапия и др. Като сплав между методите използвам способността си за правене на корови аналогии и синтез, но преди всичко интегритета на собствената си личност! Не съм съвършен и не се представям за такъв, но се старая да помагам от дълбините на цялостната си личност! Обичам призванието на професията си!
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Психотерапевт в Психотерапевтичен кабинет
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG - RP- 0032

За контакти:

Телефон: 0877 114 646, 0878 260 634
Адрес: София 1000, "Христо Белчев" 21
E-mail за контакти:
orlinbaev@gmail.com
Сайт:
orlin.bravehost.com